สถิติ
เปิดเมื่อ20/01/2015
อัพเดท6/06/2021
ผู้เข้าชม5660
แสดงหน้า10858
สินค้า
ปฎิทิน
July 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ผังรายการ คอเดียวกัน สารพันบันเทิง

อ่าน 469 | ตอบ 1
 
ภีม ครีเอชั่น    เลขที่ 186/417 ซอย ลาดพร้าว 87  แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์  เขตวังทองหลาง กทม. 10310  โทรศัพท์.  02- 045 9563,   095- 693-1408 
E-Mail: ingfar1999@yahoo.com ,  
website: http://djingradio.myreadyweb.com
 
        
olดีeวกัu
  สาrwu บัulnJ
ดำเนินรายการโดย..  DJ. อิงฟ้า คันธรัตน์
 
ชื่อรายการ                        olดีeวกัu  สาrwัuบัulnิJ
 
วัตถุประสงค์                      1.  นำเสนอสาระ,ข่าวสาร สำคัญๆในรอบวัน ควบคู่ความ
                                            บันเทิงด้านเสียงเพลง  ทั้งลูกทุ่งใหม่ ,อมตะลูกทุ่ง, ลูกกรุง
                                            และสตริงเก่า  ให้คุณเพลิดเพลิน ไปกับเรื่องเล่าแห่งอดีต
                                            ที่น่าสนใจ เช่น นิทานพื้นบ้าน แห่งท้องถิ่น, ตำนานปรัมปรา
                                            หรือบันทึก  เหตุการณ์สำคัญๆ  ทางประวัติศาสตร์  ทั้งใน และ
                                            ต่างประเทศ
                                      2. ใช้สื่อเสียงเพลงและเรื่องราวต่างๆ  บวกกับ ความชื่นชอบ
                                           ส่วนตัวของผู้ฟัง  ที่ชอบในสิ่งเดียวกัน หรือชอบอะไรคล้ายๆกัน
                                           ได้ แลกเปลี่ยน , แชร์ความรู้ และประสบการณ์ ร่วมกัน ทำให้
                                           ทุกคนรู้สึกว่า เป็น พวกเดียวกัน หรือ เป็นเสมือน
                                           “คolดีeวกัu” อันจะนำมาซึ่งมิตรภาพที่ดีต่อกัน ทุกเพศ ทุกวัย
                                             จะนำมาซึ่ง ความรักสามัคคี
                                       3. เพื่อปลูกฝัง และปลุกจิตสำนึกให้ผู้ฟังทุกท่านรู้สึกหวงแหน
                                            และเห็นคุณค่า มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 

กลุ่มเป้าหมาย                    บุคคลทั่วไป ทุกเพศ  ทุกวัย
ผู้ดำเนินรายการ                  ดีเจ.อิงฟ้า  คันธรัตน์                       
รูปแบบรายการ                 ข่าว, สาระ คู่ความบันเทิง
ความยาว                          2 ชั่วโมง
สถานีออกอากาศ              4 สถานี   FM.91.85 MHz (นครปฐม)  FM.101.25 MHz   
                                          (ฉะเชิงเทรา)FM 104.75 MHz (สุโขทัย) FM.107.25 MHz
                                          
(อยุธยา)                                   
                                    
 วัน / เวลา/ ออกอากาศ     ทุกวัน จันทร์ –ศุกร์  ตั้งแต่ 13.00 -15.00 น
 เว็บไซต์                           ฟังออนไลน์สดทุกวัน ทาง djingradio.com
พื้นที่ออกอากาศ               นครปฐม,    ฉะเชิงเทรา, สุโขทัย,  อยุธยา
ผู้ผลิตรายการ                  ภีม ครีเอชั่น
                                              
รูปแบบรายการ
คิวที่ รายละเอียด หมายเหตุ
   1   Jingle เข้ารายการ
ช่วงเวลาต่อไปนี้  เอ็น พี ดี เฮิร์บ ร่วมกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อสุขภาพ ฉางซันจิง และเซียวเล่งนึ่ง   ขอเสนอรายการ ข่าว สาระ คู่ความบันเทิง สำหรับท่านที่ชื่นชอบอะไรคล้ายๆกัน  หรือชอบในสิ่งเดียวกัน  ถ้าคุณชอบในสิ่งที่เรานำเสนอ  จะเป็นข่าวสถานการณ์ เพลงใหม่ เพลงเก่า หรือ ตำนาน เรื่องเล่า ต่างๆ  ถ้าคุณชอบ  เราก็คือ....                    “คolดีeวกัu” 
 พบกับรายการ “ คอเดียวกัน” สารพันบันเทิง “
                      ดำเนินรายการโดย.. ดี.เจ.อิงฟ้า  คันธรัตน์  
  DJ.พูดทักทายผู้ฟัง
เกริ่นเรื่องที่จะนำเสนอ  ในช่วงที่ 1 ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ 

 
-Title  เข้ารายการ      
-ดนตรีเพลงนางครวญ
 
 
 
 
-ใช้เวลา 3- 5 นาที
 

 
     2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    4
 
-ช่วงที่ 1
DJ.พูดเข้ารายการ
Title ช่วง   “คุยถูกคอ   ร่วมถูกคอถูกใจไปกับ  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ ฉางซันจิง และเซียวเล่งนึ่ง  สำหรับคอรักสุขภาพ  
………………………………………………………………………………………………
 นำข่าวสารทุกเรื่องราวที่เป็นประเด็น hot ที่กำลังอยู่ในกระแสสังคม  หยิบยกมาพูดคุย  พร้อมสอดแทรกสาระความรู้ที่ได้จากข่าว  เช่น เป็นอุทาหรณ์  แง่คิด หรือคติเตือนใจ สู่ คนฟัง
 
เปิดเพลง 1-2 เพลง
เข้า สปอต โฆษณา
………………………………………………………………………………………………………..

เนื้อหารายการ  &  กิจกรรม
-ช่วงที่ 2
DJ.พูดเข้ารายการ
 Title ช่วง  “คนสู้โรค สนับสนุนโดย  ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ ฉางซันจิง และเซียวเล่งนึ่ง  ร่วมดูแล ให้กำลังใจ และ อยู่เคียงข้าง คุณตลอดไป
 
- นำเสนอ โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่องราวโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่อยู่ใกล้ตัวเรา  มันอาจจะกำลังคืบคลาน อย่างเงียบๆ มาหาเราเมื่อไรก็ได้ ถ้าเราประมาท และไม่รักษา ดูแล สุขภาพของตัวเอง   ยิ่งปัจจุบัน สภาพแวดล้อม เกิดมลพิษมากมาย ล้วนแต่เสี่ยงต่ออันตราย  ที่ทำให้เกิดโรคภัยกับตัวเราทั้งสิ้น  การรับรู้รู้ข้อมูลที่ชาญฉลาดและถูกต้อง จะช่วยทำให้เรารู้เท่าทันโรคและจะได้หันมา ดูแลสุขภาพตัวเองกันมากขึ้น
 
เปิดเพลง 1-2 เพลง
ยิงสปอตโฆษณา

 
-ช่วงที่ 3 
DJ.พูดเข้ารายการ
Title ช่วง  “เคล็ดที่ไม่ลับ กับ เอ็นพี ดี เฮิร์บ  สนับสนุนโดย  ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ ฉางซันจิง และเซียวเล่งนึ่ง  เคล็ดลับหนึ่งเดียวที่คุณวางใจ
-นำเสนอเกร็ด  เคล็ดลับ ความรู้ดีๆ ที่น่าสนใจ ชนิดที่คุณอาจคาดไม่ถึง  หรือที่คุณอาจไม่เคย ได้รับรู้มาก่อน  และสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ ในชีวิตประจำวันของคนเราได้  
                                                เปิดเพลง 1-2 เพลง
                                                       ยิงสปอตโฆษณา

                   
- ใช้เวลา 20-25 นาที
(ตามความเหมาะสม)
 
               
  -เพลงช่วงนี้จะเป็นเพลงอมตะลูกทุ่งเก่าๆ          
....................................
-ใช้เวลา  25-30 นาที
กิจกรรมร่วม เช่น
-ให้คนฟังโทรมาเล่า ถึงปัญหาสุขภาพของตัวเองว่าเป็นอย่างไร  
-หรือให้เขียนเป็นจดหมายเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเอง ทั้งที่ดี และไม่ดี แล้วนำอ่านออกอากาศ มอบของสมนาคุณสินค้าของบริษัท
-เปิดเพลงสมัยใหม่ ,เพลงตามคำขอ
....................................
-ใช้เวลา 15-20 นาที
-อาจจัดกิจกรรมควบคู่ไป   ด้วย                       
-เปิดเพลงสมัยใหม่ ,และตามคำขอของแฟนเพลง
                 
คิวที่ รายละเอียด หมายเหตุ
     5   -ช่วงพิเศษ (ทุกวันศุกร์) 
DJ.พูดเข้ารายการ
Title ช่วง  “เปิดตำนานเรื่องเล่า”  (ชุดท่องแดนตำนาน )   
สนับสนุนเรื่องเล่าโดย  ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ ฉางซันจิง และเซียวเล่งนึ่ง  ตำนานแห่งผู้รู้จริง
 -นำไปย้อนตำนานเรื่องเล่าต่างๆ เช่น ตำนานนิทาน, นิยายพื้นบ้าน, เรื่องเล่าปรัมปรา, 
-พลิกตำนาน เหตุการณ์สำคัญๆทางประวัติศาสตร์ ที่ถูกบันทึกไว้เป็นตำนาน ทั้งใน และต่างประเทศ
เปิดโอกาส ให้ผู้ฟังทางบ้านร่วมเล่าตำนานต่างๆอาจเป็นตำนานท้องถิ่นของตัวเองแต่ละที่ว่ามีตำนานเล่าขานอะไรบ้าง ก็มาเล่าสู่กันฟัง

 
งดช่วงคุยถูกคอ 1 วัน
 แล้วมาเล่าเรื่อง,ตำนานต่างๆ แทน
 
นำเสนอทุกๆวันศุกร์
 
-ใช้เวลา 30-35 นาที
     6   -ช่วงสุดท้าย
-   DJ. พูดคุยท้ายรายการ
- กล่าวขอบคุณ ผู้สนับสนุนรายการ  และแฟนรายการ
- กล่าวลารายการ
- ทิ้งท้าย  1 เพลง
จบรายการ
รับฟังผ่าน website:    http://djingradio.myreadyweb.com
   
 
 
 
 
ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

Ara
Hi there! Do you know if they make any plugins to assist with SEO? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good gains. If you know of any please share. Cheers!
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://costofcial.com
Ara [5.188.45.xxx] เมื่อ 11/05/2019 01:47
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :